Zkratky v údržbě

Nejčastěji používané zkratky v údržbě

Vzpomínáte si na písničku Ivana Mládka „Zkratky“? Ivan Mládek geniálně zakomponoval do příběhu své písně 39 zkratek.

Zdroj YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oKs1PMviCPU

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Mnohdy mají zkratky více významů a je složité se v nich orientovat. V údržbě to platí také. Proto jsme pro Vás připravili přehledný seznam (tabulku) nejčastěji používaných zkratek v údržbě, který budeme postupně aktualizovat.

Tabulka nejpoužívanějších zkratek v údržbě

#ZkratkaNázevPřekladVýznamOdkaz
1.ACRAsset Criticality RankingHodnocení kritičnosti majetkuViz RCM. odkaz
2.AMAsset ManagementManagement majetku a jeho údržbyPopisuje proces řízení pořízení, provozu, údržby, opravy a likvidace majetku.odkaz
3.APSAdvanced Planning and SchedullingPokročilé plánováníJe proces používaný ve výrobním podniku k optimalizovanému přidělování výchozích materiálů a výrobních kapacit nutných k zajištění poptávky.odkaz
4.BOBěžná opravaNejčastěji se opotřebovaná část nebo části nahrazují za nové. Obecně jsou to opravy malého rozsahu.odkaz
5.BOMBill of MaterialsKusovníkKusovník je seznam všech podsestav, dílů a výchozích materiálů, ze kterých se vyrábí nějaká nadřazená sestava nebo konečný produkt, včetně množství, která jsou k tomu potřebná.odkaz
6.BOMPBill of Material ProcessingZpracování kusovníkůMetoda plánováníodkaz
7.BOZPBezpečnost a Ochrana Zdraví při PráciLegislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu.odkaz
8.CBMCondition Based MaintenanceÚdržba na základě technického stavu zařízeníPodmíněná údržba se provádí poté, co jeden nebo více indikátorů ukáže, že zařízení selže nebo že se výkon zařízení zhoršuje. Jedná se o strategii prognostické (chytré) údržby. Její plán údržby je řízen výsledkem sledování stavu komponent.odkaz
9.CEConformité EuropéenneZnačka shodyCE je označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky, stanovenými v harmonizovaných právních předpisech Evropské unie, které upravují jeho připojování. Umožňuje volný pohyb výrobků na evropském trhu.odkaz
10.CEZCelková Efektivita ZařízeníViz OEEJe kvantitativním ukazatelem (viz KPI) efektivnosti výrobních zařízení. Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení.odkaz
11.CMCorrective MaintenanceNápravná (Korektivní) údržbaJe to nejstarší údržbový systém, kdy se údržba vykonává vždy po vzniku poruchy. Nazývá se nápravnou, protože odstraňuje důsledky poruchy, ale jejím cílem není důsledky snižovat, ani jim předcházet. Používá se tam, kde je ekonomicky nevýhodné zjišťovat opotřebení a počínající poruchu.odkaz
12.CMMSComputerized Maintenance Management Systémsystémy počítačového managementu údržbyPočítačem řízený proces údržby.odkaz
13.CRCurrent RepairViz: Běžná OpravaNejčastěji se opotřebovaná část nebo části nahrazují za nové. Obecně jsou to opravy malého rozsahu.odkaz
14.CRMCustomer Relationship ManagementŘízení vztahů se zákazníkyZákaznicky orientovaný management, podnikatelský přístup, který se vyznačuje aktivní tvorbou a udržováním dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky.odkaz
15.ČBÚČeský Báňský ÚřadJe ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze.odkaz
16.ČIŽPČeská Inspekce Životního ProstředíJe státní institucí, která kontroluje ochranu životního prostředí a vše, co je s tím spojeno. odkaz
17.ČOIČeská Obchodní InspekceJe to však také orgán, který jako jediný smí kontrolovat, zda vaše technická zařízení mají prohlášení o shodě a splňují podmínky provozu. Česká obchodní inspekce vás jako jediná smí pokutovat za to, že vaše zařízení nemá známku shody CE.odkaz
18.ČÚBPČeský Úřad Bezpečnosti PráceJe orgánem státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.odkaz
19.DBDatabaseDatabázová platformaÚložiště dat CMMS/EAM systému. Je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.odkaz
20.DHMDlouhodobý Hmotný MajetekDlouhodobý majetek je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává.odkaz
21.DOMDesign Out MaintenanceNávrhová údržba (změna konstrukce mimo údržbu)Přepracování částí strojů či zařízení, které využívají vysokou intenzitu údržby, náhradních dílů či stojí za vysokou mírou selhání. Taktika údržby, při níž se provádějí změny nebo úpravy zařízení za účelem odstranění příčiny poruchy nebo za účelem uplatnění jiných strategií údržby při zvládání následků poruchy.odkaz
22.DPDiagnostická ProhlídkaJe nutná pro zjištění technického stavu zařízení. Patří do procesu preventivní údržby.odkaz
23.DTDowntimeNedostupnostDowntime je čas, během kterého je systém, stroj, zařízení nebo infrastruktura nedostupná (mimo provoz).odkaz
24.EAMEnterprise Asset Managementspráva podnikového majetku a jeho údržbyPokročilé EAM systémy zahrnují aktivity týkající se nejen přímo sledování stavu zařízení a plánování údržby, ale také například vybrané funkce personalistického, obchodního a skladového systému.odkaz
25.EFNMSEuropean Federation of National Maintenance SocietesEvropská federace národních společností pro údržbuodkaz
26.EIAEnviromental Impact AssesmentPosouzení vlivů na životní prostředíJe označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná.odkaz
27.EMSEnvironmental Management Systémsystém enviromentálního managementu (ISO 14001)Systém environmentálního managementu je silným nástrojem pro snižování odpadu a zlepšení efektivity bez obětování zisku.odkaz
28.ERPEnterprise Resource PlanningPlánování podnikových zdrojůJedná se o podnikový informační systém.odkaz
29.ESExpertní SystémJe počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci.odkaz
30.EUEuropean UnionEvropská UnieJe oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.odkaz
31.EU-OSHAEuropean Agency for Safety and Healt at WorkEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práciJe informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.odkaz
32.FFMFailure Finding MaintenanceÚdržba prováděná zjišťováním závadyJe soubor úkolů určených k detekci nebo předpovědi poruch zařízení.odkaz
33.FMFacility ManagementŘízení podpůrných činností firmyČSN/EN 15221 definuje FM jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti.odkaz
34.FMEAFailure/Fault Modes and Effect AnalysisAnalýza poruch a příin poruchJe analytická metoda, jejímž cílem je identifikovat místa možného vzniku vad ve výrobě.odkaz
35.FMECAFailure/Fault Modes, Effects and Criticality AnalysisAnalýza poruch, příin poruch a kritičnosti poruchRozšiřuje metodu FMEA o analýzu kritičnosti.odkaz
36.FMSFyzický Mezní StavMá dvě formy projevu – havarijní a nehavarijní defektStavu, kdy strojní prvek ztrácí zcela schopnost plnit svoji funkci (např. v důsledku zadření, lomu, trhliny, koroze, přepálení, opotřebení apod.). odkaz
37.FTAFault Tree AnalysisAnalýza stromu poruchových stavůJedná se o analytickou techniku, která se používá pro vyhodnocení pravděpodobnosti selhání, respektive spolehlivosti složitých systémů.odkaz
38.FTMFixed Time MaintenanceÚdržba s předem stanovenými intervalyJeden z typů strategie údržby – viz CBM, DOM, SLU, OTF. Místo čekání na poruchu zařízení zahrnuje tento způsob provozu provádění oprav v plánovaných intervalech.odkaz
39.GMARIGlobal Maintenance and Reliability IndicatorsSouhrnné indikátory údržby a spolehlivostiNezbytný nástroj pro srovnávání v oblasti údržby a dostupnosti. Jedná se o 29 harmonizovaných indikátorů mezi Evropskou EFNMS a Americkou SMRP normou. Viz norma EN 15341odkaz
40.GOGenerální OpravaJedná se o velkou opravu zařízení, která vede k jeho znovu-zprovoznění nebo k prodloužení životnosti a funkce. GO obnovuje původní technické vlastnosti zařízení.odkaz
41.HAZOPHazard and Operability AnalysisAnalýza ohrožení a provozuschopnostiJe metoda pro analýzu ohrožení provozuschopnosti a z nich plynoucích rizik.odkaz
42.HEA/HRAHuman Error / Reliability AnalysisAnalýza chybovosti / spolehlivosti člověkaMetody HRA slouží k systematickému hodnocení spolehlivosti člověka (operátor, technik, …), jehož činnost může mít vliv na chod daného systému.odkaz
43.HWHardware „Železářské zboží“ nebo „Nářadí“Označuje v informatice veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software).odkaz
44.ISÚInformační Systém ÚdržbyViz CMMSodkaz
45.ITInformační TechnologieJe odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním procesů a metod sběru (shromažďování), kontroly, zpracování, uchování, vyhledávání, řízení, výměny, zobrazování, zpřístupňování a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů.odkaz
46.KPIKey Performance IndicatorsUkazatele výkonnosti nebo klíčové metriky ČSN EN 15341 – Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržbyodkaz
47.LCCLife Cycle CostingNáklady životního cykluJe metoda ekonomické analýzy, při které hodnotíme při určité časové periodě všechny důležité náklady na údržbu.odkaz
48.LCPLife Cycle ProfitZisk životního cykluViz LCCodkaz
49.LTLead TimeDodací lhůtaKonvenční definice doby realizace v kontextu řízení dodavatelského řetězce je čas od okamžiku, kdy zákazník zadá objednávku (okamžik dodavatel se o požadavku dozví) do okamžiku, kdy je připraven k dodání.odkaz
50.MACMTMean Active Corrective Maintenance TimeStřední doba aktivní údržby po porušeViz EN 61703odkaz
51.MDTMean DowntimeStřední doba nepoužitelného stavu (prostoje)Průměrná odhadovaná doba, po kterou je stroj mimo provoz na opravu nebo údržbu. Rozdíl mezi MDT a MTTR spočívá v tom, že MDT zahrnuje veškerá související zpoždění, zatímco MTTR se soustředí pouze na dobu opravy (prostoje).odkaz
52.MESManfuacturing Executive SystemsVýrobní informační systémJe takový systém, který tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů).odkaz
53.MLMaintenance LogProvozní deníkViz PDodkaz
54.MOTTFMean Operating Time to FailureStřední doba provozu do poruchyJeden z klíčových ukazatelů spolehlivosti v údržbě.odkaz
55.MPMaintenance PlanPlán údržbyPlán údržby je předem stanovená sada aktivit, které je zapotřebí vykonat na předmětu údržby.odkaz
56.MROMaintenance, Repair and OperationsÚdržba, opravy a provozFunkce údržby se často označují jako údržba, oprava a provoz (MRO).
57.MROMaintenance, Repair and OverhaulÚdržba, opravy a generální opravyFunkce údržby se často označují jako údržba, oprava a generální oprava (MRO).
58.MRPMaterial Requirements PlanningPlánování potřeby materiáluJe označení systému určeného pro výrobní podniky a umožňujícího detailně plánovat a řídit jejich celou výrobu a nakupování všeho, co pro ni budou potřebovat.odkaz
59.MRPManufacturing Resource PlanningPlánování výrobních zdrojůPlánování potřeby materiálu rozšířené navíc i o plánování strojů, lidí a peněz (tzv. zdroje).odkaz
60.MSOMezní stav pro obnovuStav po kterém dojde ke kritické poruše zařízení.odkaz
61.MTBF Mean Time Between FailuresStřední doba provozu mezi poruchamiJe statistická veličina, která slouží k ohodnocení spolehlivosti výrobku, nebo výrobního zařízení.odkaz
62.MTTFMean Time to FailureStřední doba provozu do poruchyJe ukazatel kvality, který vyjadřuje statistickou spolehlivost u majetku, který se neopravuje. Čím větší hodnota, tím je technologie spolehlivější. V případě neopravitelných objektů s exponenciálním rozdělením dob do poruchy (tj. s konstantní intenzitou poruch) se MTTF číselně rovná převrácené hodnotě intenzity poruch. To platí též pro opravitelné objekty, jestliže mohou být po obnově považovány za „tak dobré jako nové“.odkaz
63.MTTRMean Time To RepairStřední doba opravyPrůměrná doba nutná k opravě měřeného subjektu.odkaz
64.MTTRMean Time To RestoreStřední doba obnovyPrůměrná doba, po které se měřený subjekt navrátí do běžného stavu.odkaz
65.MTTRMean Time To ReplaceStřední doba na výměnuPrůměrná doba nutná k výměně subjektu.odkaz
66.NDNáhradní dílyNové součástky pro výměnu opotřebených nebo porouchaných.odkaz
67.NDMNáhradní díly a materiálZásoby určené pro potřeby údržby.odkaz
68.NONálezová OpravaJe zpravidla plánovaná oprava, která se provádí po
splnění meziopravní normy. Rozsah nálezové opravy se stanovuje
individuálně na základě výsledků kontrolní nebo servisní prohlídky.
69.OEEOverall Equipment EffectivenessCelková efektivnost zařízení (CEZ)Je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení.odkaz
70.OOPPOsobní Ochranné Pracovní Prostředky (Pomůcky)OOPP zahrnují širokou škálu prostředků, chránící nejrůznější části těla před riziky spojenými s výkonem určité pracovní činnosti. odkaz
71.OTFOperate To FailureVyužití do poruchyJeden ze způsobů strategie údržby – viz FTM, SLU, CBM, DOM
72.PDProvozní deníkMaintenance LogProvozní deník je papírový nebo elektronický záznam nebo seznam zápisů o různých rutinních i výjimečných událostech nebo operacích, které byly prováděny nad daným zařízením.odkaz
73.PDCAPlan, Do, Check, ActPlánuj, Proveď, Kontroluj, Udělej opatřeníDemingův cyklus (nazývaný též PLAN-DO-CHECK-ACT cyklus / PDCA cyklus).odkaz
74.PdMPredictive MaintenancePrediktivní údržbaPrincipem je předpovídat vývoj stavu výrobních zařízení a včas odhalit potenciální problém či poruchu. Cílem toho typu organizace údržby je získávat o udržovaném zařízení co nejvíce informací, a to průběžně tak, aby byl jasný vývoj změny vlastností, parametrů atd.odkaz
75.PMPreventive MaintenancePreventivní údržbaPreventivní údržba je takový druh údržby, která se provádí průběžně, ještě před výskytem poruchy.odkaz
76.PPPreventivní ProhlídkaTato činnost vychází ze zásady pravidelné údržby jako prevence složitých oprav strojů a zařízení. Součástí preventivních prohlídek strojů a zařízení je odstranění jednoduchých závad.odkaz
77.PPMPlanned Preventive MaintenancePlánovaná preventivní údržbaHarmonogram pravidelných prací údržby – viz Preventivní údržba.odkaz
78.RCFARoot Course and Failure AnalysisAnalýza kořenových příčin poruchPro dobré zajištění proaktivní preventivní údržby je nezbytná analýza příčin kritických poruch. Obecně je pro tuto oblast k dispozici metodologie analýzy kořenových příčin poruch (RCFA).odkaz
79.RCMReliability Centered MaintenanceÚdržba zaměřená na spolehlivost, bezporuchovostZásada, která stanoví standardy pro činnosti podnikové údržby s cílem zachovat spolehlivý provoz.odkaz
80.ROAReturn On AssetsNávratnost kapitálu (Výnosnost celkových aktiv)Ukazatel rentability aktiv ukazuje jak umí společnost generovat zisk ze svých aktiv.odkaz
81.ROIReturn On InvestmentNávratnost investiceJe poměr výnosu či změny hodnoty investice k investovanému kapitálu, případně poměr výsledku hospodaření k investicímodkaz
82.RPRevizní prohlídkaViz Revize a Plánovaná údržba.odkaz
83.RTFRun to FailureProvoz zařízení do poruchyJe reaktivní způsob řízení čekající na selhání stroje nebo zařízení a až následně je provedena údržba/oprava stroje.odkaz
84.SAPSystems Aplications Products in data processingSystémy – Aplikace – Produkty ve zpracování datJe německá softwarová firma se sídlem ve Walldorfu (Bádensko). Její produkty jsou z oblasti ERP.odkaz
85.SCADASupervisory Control and Data AcquisitionSystém pro sledování a řízení technologických prostředků (dispečerské řízení a sběr dat).Obvykle se tento pojem používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání.odkaz
86.SEIStátní Energetická InspekceJe správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. SEI provádí kontrolní činnost danou zákonem o hospodaření energií.odkaz
87.SLAService Level AgreementDohoda o úrovni poskytovaných služebSLA představuje formalizovaný popis služby, kterou poskytuje dodavatel zákazníkovi.odkaz
88.SLUSkill Level UpgradeZvyšování dovedností – možnost přenechání opravy
operátorovi po zaškolení
Jeden ze způsobů strategie údržby – viz FTM, OTF, CBM, DOM
89.SMScheduled MaintenanceÚdržba podle časového plánu (rozvrhovaná/plánovaná údržba)Viz Preventivní údržba.odkaz
90.SMRPSociety for Maintenance & Reliability ProfessionalsSpolečnost pro odborníky na údržbu a spolehlivostAmerická organizace pro údržbu.odkaz
91.SOStřední OpravaStřední oprava je opravou většího rozsahu, při níž se provádí montážní revize celého stroje a zařízení. Jsou nutné větší demontáže. Vykonávání je většinou stanoveno výrobcem nebo dodavatelem zařízení.odkaz
92.SPCStatistic Process ControlStatistická regulace procesuRegulační diagram se používá ke znázornění změn procesu resp. jeho klíčové metriky v průběhu času. odkaz
93.SUIPStátní Úřad Inspekce PráceOrgán státní správy, jejhož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.odkaz
94.SWSoftwareProgramové vybaveníSada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.odkaz
95.TIČRTechnická Inspekce České RepublikyVykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.odkaz
96.UCUnit CostsJednicové nákladyJednicové náklady jsou náklady vztažené k určitému produktu, výkonu či konkrétní operaci.odkaz
97.VDMValue Driven MaintenanceHodnotově řízená údržbaPodle konceptu VDM je základní podmínkou implementace a řízení procesů údržby tvorba hodnoty. Procesy údržby přinášejí hodnotu svým zákazníkům pouze tehdy, když zajistí bezpečnou, spolehlivou a minimálně poruchovou funkčnost dlouhodobých fi remních aktiv při vynaložení minimálního objemu zdrojů. odkaz
98.WOWork OrderV údržbě pracovní příkaz (zakázka)Obsahuje všechny potřebné definice pro vykonání údržbářských prací.odkaz
TAB-1-1: Tabulka zkratek v údržbě

Roman Gryc, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS