Nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ)

Nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ)

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se TechIS (FAQ)

Při prezentacích produktu TechIS vznikají různé dotazy a na ně odpovědi. Ty nejčastější a nejzajímavější jsme shrnuli do tohoto článku. Pokud nenajdete odpověď na Vaši otázku týkající se produktu TechIS, kontaktujte nás prostřednictvím některého z uvedených údajů na stránce Kontakty.

Obsah

 1. Co je TechIS?
 2. Má TechIS mobilního klienta?
 3. Podporuje TechIS práci s QR kódy?
 4. Jaký majetek lze evidovat?
 5. Má TechIS sklad náhradních dílů?
 6. Lze TechIS propojit s jinými systémy?
 7. Je možné v TechIS ukládat dokumenty?
 8. Má TechIS analytické nástroje?
 9. Dokáže TechIS posílat SMS?
 10. Jsou možné zakázkové úpravy produktu TechIS na vyžádání?
 11. Lze se do TechIS přihlásit ID kartou?
 12. Má TechIS dostupnou podporu?
 13. Běží TechIS v cloudu?
 14. Umí TechIS měřit proces údržby?
 15. Jak je produkt licencován?
 16. Jaká je cena za vstupní analýzu?
 17. Jaká je cena za implementaci TechIS?
 18. Je možný měsíční pronájem licence TechIS?
 19. Existuje DEMO TechIS na vyzkoušení?
 20. Jaké jsou skutečné náklady na provoz TechIS?
 21. Musíme platit roční TechIS Subscription?

Dotaz č. 1: Co je TechIS?

TechIS - Multiplatformní přístup k datům
Obrázek 1: TechIS – multiplatformní přístup k datům

Odpověď: TechIS = Technický Informační Systém je software typu CMMS/EAM, tzn. je určený pro plánování a řízení údržby a servisu a zároveň pro správu podnikového majetku. TechIS nabízí mnohem více funkcí a vlastností, které například poskytují podnikové informační systémy typu ERP. TechIS je ryze český softwarový produkt a je vyvíjen v Ostravě ve společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Dotaz č. 2: Má TechIS mobilního klienta?

Mobilní aplikace TechIS
Obrázek č. 2: Mobilní aplikace TechIS

Odpověď: TechIS nabízí uživatelsky přívětivý přístup ke svým funkcím a vlastnostem v prostředí aplikace využívající operační systém Windows nebo na mobilních zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Ve webovém prohlížeči, který lze spustit na libovolném operačním systému, může každý zaměstnanec zadávat požadavky na údržbu. TechIS je moderní multiplatformní aplikace splňující požadavky Průmyslu 4.0.

Dotaz č. 3: Podporuje TechIS práci s QR kódy?

TechIS - QR kód
Obrázek č. 3: TechIS – QR kód

Odpověď: TechIS nabízí podporu QR kódů a NFC štítků. Vytiskněte si připravený QR kód nebo nalepte NFC štítek s čipem a identifikujte majetek nebo servisní činnost, abyste využili možnosti rychlých akcí prostřednictvím mobilního telefonu. Velmi rychle a jednoduše provádějte inventarizaci majetku, nahlašujte požadavky na údržbu, provádějte zápisy servisní činnosti nebo jen získávejte informace o označeném majetku.

Dotaz č. 4: Jaký majetek lze evidovat?

TechIS - Evidence majetku
Obrázek č. 4: TechIS – Evidence majetku

Odpověď: TechIS nabízí Evidenci a správu podnikového majetku, která Vám poskytne dokonalý přehled o podnikové technologii. Snadno zaznamenáte data o budovách, podnikových komunikacích, vozovém parku, počítačích, a hlavně o Vašich výrobních prostředcích. K majetku lze snadno dohledat vazby na odpovědné zaměstnance nebo dodavatele náhradních dílů. Díky TechIS získáte aktuální přehled o tom, kde se daný majetek nachází, v které budově, místnosti, skladu, regálu či šuplíku, nebo u externí servisní organizace. Ušetříte spoustu času také díky funkci „rychlá inventarizace majetku“.

Dotaz č. 5: Má TechIS sklad náhradních dílů?

TechIS - Evidence náhradních dílů
Obrázek č. 5: TechIS – Evidence náhradních dílů

Odpověď: TechIS nabízí Evidenci náhradních dílů, která bude za Vás optimalizovat skladové zásoby náhradních dílů. Zbavte se starostí a ušetřete velké sumy prostředků díky funkci hlídání minima na skladě, která za Vás vystaví objednávku oblíbenému dodavateli při poklesu množství náhradních dílů pod stanovenou mez. Náhradní díly lze rovněž označit QR kódy.

Dotaz č. 6: Lze TechIS propojit s jinými systémy?

TechIS - Integrační komponenta
Obrázek č. 6: TechIS – Integrační komponenta

Odpověď: TechIS nabízí Integrační modul, kterým se snadno propojíte na další informační systémy jako jsou řídící podnikový systém (ERP), docházkový systém, výrobní informační systém (MES/MOM) nebo řídicí systémy strojů (PLC, SCADA). Nepřepisujte obtížně data z jednoho systému do druhého. Využijte integračního modulu ke zpracování signálů ze strojů a na základě jejich limitních hodnot automaticky generujte plány a příkazy k údržbě.

Dotaz č. 7: Je možné v TechIS ukládat dokumenty?

TechIS - Správa dokumentů
Obrázek č. 7: TechIS – Správa dokumentů

Odpověď: TechIS Vám nabízí Integrovaný dokumentační modul (DMS), umožňující ke každému záznamu majetku, údržby nebo kontaktu přiložit dokumenty typu výkres, návod, fotografie, video, zvuková nahrávka, faktura, předávací protokol a mnoho dalších. Sledujte snadno změny v dokumentech, ale především si je kdykoliv prohlížejte například na Vašem „chytrém“ mobilním telefonu. Zajistěte si dostupnost aktuální dokumentace u strojů a pořizujte záznamy stavu stroje před a po jeho údržbě. Konečně si uvolněte místo ve skříních, šuplících a na Vašem pracovním stole díky převedení dokumentů do elektronické podoby a jejich uložení do TechIS.

Dotaz č. 8: Má TechIS analytické nástroje?

TechIS - Tiskový a Analytický modul
Obrázek č. 8: TechIS – Tiskový a Analytický modul

Odpověď: Součástí TechIS je Tiskový a analytický modul, který Vám přehledným způsobem poskytne pohled na data podnikové údržby. TechIS podporuje bezpapírový provoz a oběh dokumentů, ale nabízí připravenou sadu tiskových sestav, které můžete tisknout nebo převádět do známých Microsoft formátů nebo PDF. Všechny dokumenty budou dodržovat Vaši firemní kulturu a grafický design díky integrovanému Editoru tiskových sestav. Analytické nástěnky a sestavy jsou nezbytnou součástí TechIS a poskytnou Vám ucelený přehled nákladů na podnikovou údržbu nebo výkonnostními ukazatele údržby (KPI). Na jedno kliknutí myši poskytněte tato data vedení podniku nebo auditorům. Editor analytických sestav je integrovanou součástí produktu TechIS.

Dotaz č. 9: Dokáže TechIS posílat SMS?

TechIS - Notifikační modul
Obrázek č. 9: TechIS – Notifikační modul

Odpověď: Notifikační modul Vám zajistí zasílání emailů nebo SMS konkrétním osobám nebo vybraným skupinám osob. Umožňuje reagovat na téměř libovolné události v systému TechIS. Příjemce událostí nastavte „na pevno“ anebo dynamicky, například dle role uživatele ve vztahu k majetku. Mějte vždy přehled o tom, co, kdy, kde a kým se měnilo v datech TechIS. Notifikační modul Vám bude například posílat aktuální reportní nebo analytické sestavy, upozorňovat Vás na blížící se důležité opravy nebo revize a také informovat Vaše kolegy v údržbě na změnu priorit ve frontě úkolů pro daný den. Zbavte se starostí a strachu, že zapomenete na nějakou důležitou událost.

Dotaz č. 10: Jsou možné zakázkové úpravy produktu TechIS na vyžádání?

TechIS - Zákaznické úpravy
Obrázek č. 10: TechIS – Zákaznické úpravy

Odpověď: Zákaznické úpravy podporují zakázkové rozšíření systému. TechIS je sice „krabicový“ produkt“ se širokým výčtem vlastností, ale má rovněž implementované mechanismy pro vytváření formulářů a pohledů pro verzi TechIS WEBTERMINAL, úpravu logiky při zpracování dat, předvyplňování formulářů a dodatečné validace hodnot, aniž by se muselo zasahovat do zdrojového kódu samotné aplikace. Přizpůsobení se požadavkům a procesům ve Vaší výrobě nebylo nikdy jednodušší.

Dotaz č. 11: Lze se do TechIS přihlásit ID kartou?

TechIS - Evidence kontaktů
Obrázek č. 11: TechIS – Evidence kontaktů

Odpověď: TechIS podporuje přihlašování ID (zaměstnaneckými) kartami. Daná funkce je součástí implementace systému TechIS, kdy se řeší typ čipu ID karty, komunikační protokol apod. Tato funkce souvisí s Evidencí kontaktů, která umožňuje dohledat údaje zaměstnanců, osob, organizačních jednotek, dodavatelů a odběratelů. Všechna data najděte na jednom místě a mějte je vždy dostupná i na Vašem mobilním přístroji. Kontakty lze snadno importovat, exportovat a synchronizovat s podnikovým informačním systémem nebo s docházkovým systémem.

Dotaz č. 12: Má TechIS dostupnou podporu?

TechIS - Podpora
Obrázek č. 12: TechIS – Podpora

Odpověď: Dostupná podpora je služba poskytovaná zákazníkům produktu TechIS. V ceně zakoupených licencí získáváte přístup k online i offline dokumentaci, která má více než 1 000 stran. Díky přístupu ke kanálu YouTube si můžete zopakovat zapomenuté funkce aplikace. V rámci zakoupení licencí TechIS získáváte roční Technickou podporu zdarma a možnost zdarma aktualizovat systém na nové verze. Můžete také získat přístup k dalším benefitům a výhodám v Partnerském programu produktu TechIS.

Dotaz č. 13: Běží TechIS v cloudu?

TechIS - Cloud
Obrázek č. 13: TechIS – Cloud

Odpověď: TechIS je primárně vytvořen jako on-premise řešení, tzn. software instalovaný do Vaší podnikové sítě integrovaný s ostatními podnikovými systémy, ale není problém ho provozovat rovněž v cloudu. Více informací Vám poskytneme při předvedení nezávazném produktu.

Dotaz č. 14: Umí TechIS měřit proces údržby?

 • Evidence údržby
 • MTBF
 • Report
 • KPI

Odpověď: Součástí TechIS je samozřejmě Evidence údržby nad podnikovým majetkem poskytující přehledné a snadné plánování preventivní činnosti týkající se údržby strojů, elektrických revizí a kontrol majetku nebo osob. Získejte díky této evidenci řešení pro reaktivní údržbu a využijte nástroje pro prediktivní údržbu vašeho majetku. Vedení podniku nebo auditory s lehkostí ohromte reportními sestavami s přehledem nákladů na podnikovou údržbu nebo výkonnostními ukazateli údržby (KPI).

Dotaz č. 15: Jak je produkt licencován?

TechIS - licencování
Obrázek č. 15: TechIS – licencování

Odpověď: Software TechIS je dodáván jako serverová licence, jejíž cena se odvozuje od počtu uživatelů (uživatelských účtů) systému. 1 uživatelský účet v databázi = 1 licence!

 • Počet instalací není omezen, počítají se jen uživatelské přístupy.
 • Jedna uživatelská licence je společná pro všechny klientské platformy – počítač, webový terminál i mobilní klient.
 • Cena roční podpory je 20% z ceny licencí TechIS.
 • Součástí nově pořízené licence je roční technická podpora (subscription), která umožnuje instalace nových verzí zdarma!
 • Cena roční podpory se dá snížit účastí v Partnerském programu produktu TechIS.
 • Licence je platná napořád a nepronajímá se.
 • Licence verze TechIS KORPORACE je platná pro jedno IČO!
 • Při navýšení počtu licenci se platí jen rozdíl. Cena rozdílu závisí na typu licence TechIS.
 • Upgradovat zdarma na novější verzi TechIS nelze bez zakoupení technické podpory (subscription)!
 • V případě ukončení pracovního poměru uživatele (svázán s licencí TechIS), lze účet v TechIS zneaktivnit a uvolněnou licenci svázat s novým účtem. Data původního uživatele v systému zůstávají.

Dotaz č. 16: Jaká je cena za vstupní analýzu?

TechIS - vstupní analýza
Obrázek č. 16: TechIS – vstupní analýza

Odpověď: Standardní součástí našich služeb je také možnost provedení vstupní analýzy, kterou vřele doporučujeme. Ta pomůže detailně zmapovat konkrétní přínosy a případná rizika daného provozu a eliminuje případné problémy při implementaci systému TechIS. Cena analýzy se odvíjí od předpokládaného rozsahu implementace produktu TechIS a nepřesahuje částku 50 tisíc Kč. V případě realizace je pak cena analýzy odečtena z celkové ceny implementace a je tedy zdarma. Výsledkem analýzy je rámcová specifikace implementace TechIS do daného prostředí, kde jsou identifikovány rizikové oblasti implementace.

Dotaz č. 17: Jaká je cena za implementaci TechIS?

TechIS - cena implementace
Obrázek č. 17: TechIS – cena implementace

Odpověď: S cílem nenavyšovat uměle pořizovací cenu TechIS nemáme náklady na implementaci stanovenu. Vždy probíhá vzájemný dialog a představení požadavků zákazníka. Poté je cena za implementaci zahrnuta do cenové nabídky. Implementace samozřejmě není povinnou součástí pořízení systému, nicméně využití našich služeb významně zkracuje dobu potřebnou pro nasazení a správnou konfiguraci systému, a to dle požadavků zákazníka. U rozsáhlejších implementací vyžadující přípravu tiskových a analytických sestav na míru, nastavení systému uživatelských rolí a práv, notifikací a popřípadě napojení na ostatní podnikové systémy (ERP, docházkový systém, MES/MOM) se cena implementace včetně analýzy pohybuje na úrovni ceny licencí za systém TechIS.

Dotaz č. 18: Je možný měsíční pronájem licence TechIS?

TechIS - pronájem licencí
Obrázek č. 18: TechIS – pronájem licencí

Odpověď: Licenční politika a licenční model TechIS neumožňuje pronájem licence. Systém TechIS je dodáván s trvalou serverovou licencí, která se stává majetkem podniku a je možné ji účetně odepisovat. Investice na pořízení TechIS je tedy jednorázová a žádné měsíční poplatky se neplatí! Investice do pořízení systému TechIS je významnou investicí podléhající v podniku procesu schvalování a abychom prolomili obavu a nejistoty z jednorázové investice, nabízíme možnost pořídit si TechIS „na zkoušku“ na dobu 3 měsíců (pilotní projekt) za mírný implementační poplatek.

Dotaz č. 19: Existuje DEMO TechIS na vyzkoušení?

TechIS - DEMO
Obrázek č. 19: TechIS – DEMO

Odpověď: Ano existuje DEMO verze TechIS, která je dostupná v cloudu „na osahání“. K této verzi dáváme přístup až po prezentaci produktu a poskytnutí základních informací, jak k DEMO verzi přistupovat.

Nabízíme však mnohem lepší variantu, jak si vyzkoušet „zdarma“ „ostrou“ verzi produktu TechIS po dobu 3 měsíců přímo v prostředí Vašeho podniku. Záměrně uvádíme slůvko zdarma v uvozovkách. Myslíme tím, že neplatíte žádnou cenu za licenci produktu TechIS a náklady na implementaci snižujeme na minimum. Za poplatek neodpovídající skutečným nákladům tak od nás po dobu tří měsíců můžete získat tyto služby:

 1. Instalace a ověření funkčnosti TechIS v prostředí Vašeho podniku.
 2. Základní administrátorské školení pro import dat.
 3. Základní uživatelské školení na demo datech nebo na importovaných datech.
 4. Vyhodnocení provozu po týdenním (čtrnáctidenním) používání TechIS – vznikají požadavky na reporty, dashboardy (nástěnky), notifikace, nastavení rolí a práv.
 5. Vyhodnocení provozu po měsíčním provozu – zpracování dalších požadavků na TechIS.
 6. Vyhodnocení provozu po dvouměsíčním provozu – zpracování dalších požadavků na TechIS.
 7. Vyhodnocení provozu po tříměsíčním provozu – rozhodnutí o dalším používání TechIS.
 8. Po celou dobu zkušebního (pilotního) provozu TechIS ve Vašem prostředí poskytujeme standardní Technickou podporu k produktu TechIS.
 9. Připravíme Vám finální nabídku na systém TechIS vycházející z pilotního provozu, který přesně definuje Vaše požadavky na systém údržby.

Za tuto „zkušební“ dobu (pilotní projekt) máte možnost pracovat s plnohodnotným systémem TechIS, který bude přizpůsoben Vašim podnikovým procesům údržby. Uvidíte první reálné výsledky práce se systémem a můžete se tak snadněji rozhodnout, jestli je pro Vás investice do produktu TechIS výhodná. V případě, že bude Vaše rozhodnutí kladné, stačí zaplatit cenu dle nabídky a provozovat systém dále. Samozřejmostí je naše pomoc s přenesením dat z testovacího prostředí do provozního prostředí.

Dotaz č. 20: Jaké jsou skutečné náklady na provoz TechIS?

TechIS - Technická podpora
Obrázek č. 20: TechIS – Technická podpora

Odpověď: Náklady na provoz TechIS jsou dvojího druhu. Jako u ostatních informačních systémů se v první řadě náklady týkají hardware, na kterém je systém provozován, tzn. server, počítače, tablety a mobily. Zde je těžké odhadnout Vaše budoucí náklady, protože ty souvisejí s politikou obnovování hardware ve Vaší společnosti. U serverů a počítačů je běžná doba obnovy 5 – 7 let a souvisí většinou s dostupnou podporou operačních systémů a komponent daného hardware. U mobilních technologií (tablety, „chytré“ telefony) je tato doba výrazně kratší. Hardware pro TechIS může být v podniku sdílen s ostatními podnikovými informačními systémy, tím se náklady na provoz rozloží mezi tyto systémy.

Dalším nákladem na provoz TechIS je placená Technická podpora (Subscription). Součástí TechIS Subscription je:

 • instantní přístup k novým verzím aplikace,
 • přístup k bonusovým materiálům a službám (např. Partnerský program produktu TechIS),
 • podpora při řešení technických problémů v pracovní dny v časech 8:00 – 16:00 ,
 • sleva na dodatečné služby (školení, návrhy nových řešení atd.).

Roční cena TechIS Subscription je 20% z ceny licencí TechIS. V prvním roce používání TechIS se cena Subscription neplatí! Pro další roky používání se dá cena Technické podpory snížit účastí v Partnerském programu produktu TechIS.

Se zákazníky, kteří mají potřebu zajistit si výhradní přístup k certifikované technické podpoře s rozšířenými parametry, podepisujeme smlouvu o Servisní podpoře (SLA). Cena této služby závisí na požadovaných parametrech. SLA podpora obsahuje:

 • Zřízení dedikovaného HelpDesk systému za účelem zadávání požadavků servisní podpory a komunikaci s pracovníky podpory.
 • Zřízení pracoviště pro telefonické nebo emailové nahlášení požadavku servisní podpory.
 • Dostupnost systému HelpDesk 24/7/365.
 • Dostupnost dedikovaného pracoviště 8/5 v pracovní dny, mimo státem uznaných svátků.
 • Pravidelné reporty a přehledy aktuálního stavu servisní podpory.
 • Pravidelné revize parametrů servisní služby.

Nastavení parametrů servisní služby lze kdykoliv změnit v závislosti na pravidelném vyhodnocení účinnosti služby.

Dotaz č. 21: Musíme platit roční TechIS Subscription?

TechIS - Subscription
Obrázek č. 21: TechIS – Subscription

Odpověď: Nemusíte. Proškolený administrátor systému TechIS zvládne základní technickou podporu systému, dokáže vytvářet reporty a analýzy na míru, nastavuje práva k systému, zálohuje systém, nastavuje notifikace, dokáže zaškolit nového uživatele apod. Je na Vás, abyste zvážili rizika případného odchodu administrátora z Vaší společnosti a rovněž ztrátu výhody upgrade TechIS na nové verze zdarma, která je součástí Technické podpory TechIS (Subscription). TechIS neustále vylepšujeme a rozšiřujeme o požadavky našich zákazníků, takže ročně vznikají minimálně dvě nové verze s majoritními změnami, ke kterým můžete mít přístup zdarma v rámci placené roční technické podpory TechIS Subscription. Upgrade na novou verzi probíhá tak, že Vám vzdáleně pomůžeme se zálohou databáze systému TechIS, instalací nové verze a otestováním funkčnosti po nasazení nové verze. Cena této služby je již zahrnuta v platbě za roční technickou podporu TechIS.

Bez zaplaceného ročního TechIS Subscription Vás samozřejmě „nehodíme přes palubu“, stále se k Vám budeme chovat s náležitou péčí, ale naše případné služby budou zpoplatněny hodinovou sazbou odvíjející se od typu licence TechIS.

Placenou roční technickou podporu TechIS Subscription lze po přerušení obnovit s příslušným doplatkem.

Na Vaše další dotazy se těší tým ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS