TechIS 20.0

Představujeme Vám TechIS 20, novou verzi produktu pro řízení podnikové údržby.

Vybrané novinky

  • Modul Výrobní zakázky
  • Zákaznické stránky
  • Elektrické revize ve webové aplikaci
  • Spotřeba náhradních dílů pomocí QR kódu
  • Kanban tabule s přehledem úkolů

Snadné připojování dokumentů

TechIS obsahuje modul pro správu dokumentů, díky kterému je možné připojovat k záznamům různé typy dokumentů (návody, faktury, emaily, apod.).

Aby byla práce s dokumenty ještě rychlejší a jednodušší, přidali jsme možnost připojit dokument pouhým přetažením myší. Přetahovat můžete nejen soubory uložené v počítači, ale např. i emaily nebo přílohy v programu MS Outlook. Odpadá tak zdlouhavé ukládání souboru na disk a jeho následné připojovaní pomocí formuláře.

Modul Výrobní zakázky

V systému TechIS bylo zatím možné pomocí pracovních příkazů evidovat jen servisní činnost. Protože ale nedílnou součástí údržby je také výrobní činnost (např. příprava výrobků v nástrojárně), přidali jsme do systému možnost vytvářet výrobní příkazy. Díky tomu je nyní možné evidovat náklady i nad výrobní činností. Nad výrobními příkazy mohou uživatelé odvádět čas a evidovat další náklady stejným způsobem, jako jsou zvyklí u servisní činnosti.

Všechny příkazy na servisní i výrobní činnosti lze seskupovat pod výrobní zakázky. Náklady z jednotlivých příkazů se pak sčítají a to umožní mít přehled o celkových nákladech zakázky

S modulem výrobních zakázek můžete pracovat v desktopové a v mobilní aplikaci.

Zákaznické stránky

Přestože je TechIS robustní systém, nemusí svou funkčností pokrýt některé speciální procesy v podniku. Pro tyto případy jsme připravili modul Zákaznických stránek. Ten umožňuje ve webové aplikaci připravit uživateli stránku na míru přesně podle jeho představ.

U zákaznické stránky lze nastavit, že může být dostupná i bez přihlášení. Toho lze využít např. pokud potřebujete umožnit pracovníkům zadávat nějaké informace, ale nechcete je pouštět do celého systému TechIS. S jednoduchou webovou stránkou se naučí rychle pracovat a o celém systému TechIS pracujícím na pozadí nemusí mít ani ponětí.

Elektrické revize ve webové aplikaci

Příkladem zákaznické stránky ve webové aplikaci jsou Elektrické revize. Tato stránka je připravena speciálně pro revizní techniky a umožňuje jim jednoduše zadat výsledky elektrických revizí.

Technik nemusí mít žádné zkušeností s desktopovou aplikací TechIS a místo toho může pracovat s moderní webovou stránkou v důvěrně známém prostředí internetového prohlížeče. Jeho jediným úkolem je v přehledném webovém prostředí zapsat naměřené hodnoty.

Rychlá spotřeba náhradních dílů pomocí QR kódů

Náhradních dílů se v údržbě i v menším podniku používá velké množství. Při zapisování náhradních dílů spotřebovaných při údržbě tak musí údržbář vybírat správnou položku z dlouhého seznamu. To může být nepohodlné a také časově náročné. Proto jsme mobilní aplikaci rozšířili o načítání QR kódů náhradních dílů.

Údržbář tak může správný náhradní díl vybrat jednoduše a rychle. Do aplikace pak už musí zadat jen počet spotřebovaných dílů a uložit formulář.

Kanban tabule s přehledem úkolů

Mnozí z vás jistě znají tabuli s nalepenými barevnými papírky, kde každý papírek znamená jeden úkol, který se má provést. Takové tabule jsou léty ověřený jednoduchý a fungující systém. Jeho jedinou nevýhodou je, že před tabulí musíte fyzicky stát, abyste si aktuální úkoly mohli přečíst.

V systému TechIS takovou tabuli nahrazuje evidence „Moje úkoly“, ke které se dá pohodlně dostat odkazem z hlavního menu aplikace. Každý uživatel systému TechIS na této stránce najde seznam všech jemu přidělených úkolů. Aby byl tento seznam přehledný a srozumitelný, rozhodli jsme jej znázornit ve formě tzv. Kanban tabule. Celá obrazovka je rozdělena do čtyř sloupců, kde každý sloupec odpovídá jednomu ze stavů, ve kterém se úkol může nacházet (Zpožděno, Aktuální, Čeká, Vyřešeno). Jednotlivé úkoly jsou pak znázorněny ve formě kartiček umístěných do patřičných sloupců.

V podstatě se jedná o onu starou známou tabuli s papírky, jen v moderní podobě dostupné z kteréhokoliv počítače v podniku.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS