Preventivní údržba a návratnost

Preventivní údržba a její návratnost

Preventivní údržba a návratnost

K napsání tohoto článku mě vedla jedna diskuse na nejmenované sociální síti, která byla na téma plán preventivní údržby. Jak vytvořit plán preventivní údržby najdete zde (klikněte zde). Vykonáváním dobrého plánu preventivní údržby a jeho kontrolou, měřením a vylepšováním na základě dat dokážete Vašemu podniku uspořit velké množství finančních prostředků.

Fakt úspory velkého množství finančních prostředků zavedením procesu preventivní údržby je v mnoha firmách zcela opomíjen. Přednost má výroba a „hašení požárů“, tj. reaktivní (korektivní) údržba.

Dovolím si citovat z oné diskuse:

„Na papíře dobrý, realita je jiná, když stroje jedou 7 dní v týdnu, 24 h denně, na údržbu vás nepustí a všichni se modlí ať se něco nepo…“.

„A i když o víkendu stojí a byla by i vůle přijít, tak přesčasy nejsou povolené a náhradní volno je problém, když počty údržbářů jsou na hraně možného… Ale zavolá-li se servis, najednou to jde bez řečí a nejlépe, aby jim byl někdo z nás k ruce…. holt, „šedá je teorie, zelený strom života“…😉“

„Jj a když už je naplánována odstávka stroje, zbytek výroby jede a má přednost, takže se odbíhá z údržby na závady.“

Je s podivem, že vedení podniků, které fungují na procesu údržby typu „opravuj až se něco pokazí“, používá služební nebo soukromé vozy a u těch preventivní údržbu berou jako samozřejmost. Akceptují předepsané intervaly servisní činnosti výrobcem vozu, akceptují „revize“ formou technické kontroly, sami kontrolují stav vozidla před jízdou, protože si jsou vědomi rizika poruch nebo nebezpečí vyplývajícího ze špatného stavu vozidla. Osvěta v této oblasti pokročila na takovou úroveň, že většina majitelů nebo provozovatelů vozidel chápe a dokáže si spočítat, že pravidelnou údržbou vozidla prodlouží jeho životnost a tím uspoří mnoho finančních prostředků. Provozovatelé a uživatelé vozidel rovněž chápou i fakt, že je nutné brát v úvahu způsob použití a okolní podmínky provozování. Například budu jinak hustit pneumatiky, pokud budu převážet více osob nebo nákladu a budu věnovat zvýšenou pozornost jejich stavu a častěji je kontrolovat například v zimním období.

K vlastnímu nebo svěřenému podnikovému majetku se takto nepřistupuje, a přitom zde je možné ušetřit opravdu značné finanční prostředky.

Reaktivní (korektivní) vs. preventivní údržba

Pojďme se tedy podívat na rozdíl mezi procesem reaktivní (korektivní) a preventivní údržby. Rozdíl mezi reaktivní (korektivní) a preventivní údržbou vidíte na následujícím obrázku.

Reaktivní vs. Preventivní údržba - rozdíly
O-1-1: Reaktivní vs. Preventivní údržba – rozdíly

Dovolím si odkázat se například na publikaci „PROVOZ REVIZE A ÚDRŽBA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ“ (autor: Martin Šturma), kde je vyjádřeno čísly, jaký je rozdíl mezi reaktivní a preventivní údržbou.

Řečí čísel je možné vyjádřit rozdíl mezi preventivní či prediktivní a reaktivní údržbou takto:

  • Snížení nákladů na celkovou údržbu o 25 až 30 %.
  • Snížení celkového počtu poruch o 70 až 75 %.
  • Snížení celkových prostojů o 35 až 45 %.
  • Zvýšení efektivity výroby o 20 % až 25 %.

Buďme v odhadech opatrní, snížíme výše uvedená čísla a ukážeme si na příkladu zavedení preventivní údržby u vysokozdvižného vozíku, kolik se dá ušetřit ročně finančních prostředků.

Poznámka:  Pro Váš výpočet si zvolte jiné technické zařízení a doplňte si údaje, které odpovídají procesu údržby ve Vaši společnosti.

Co je ROI?

Nejprve je nutné, abych uvedl opět několik teoretických definic. ROI je zkratka „Return On Investment“, což v překladu znamená návratnost investice. ROI se počítá jako čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení, který se násobí 100. ROI je ukazatel (index), který pomáhá posoudit, jak moc se investice vrátí.

K výpočtu návratnosti investice budete potřebovat znát jak počáteční investici, tak i čistý zisk, který investice přinesla. ROI počítejte vždy za určité období (nejčastěji jeden rok). Výpočet vychází z tohoto základního vzorce ROI = ((zisk – investice) / investice) * 100 [%]. ROI udává výnos (zisk) v procentech z utracené částky (investice). Výsledek se udává v procentech, a dá se jím vyjádřit výkonnost v podstatě jakéhokoli podnikání, úspěšnost jakékoli investice.

ROI = ((zisk – investice) / investice) * 100 (%)

ROI > 0%investice se navrátila a procenta nad 0 znamenají zhodnocení dané investice (investice se vyplatí).

ROI < 0%ztrátová investice, procenta pod 0 znamenají o kolik jsme přišli. -100 % znamená, že jsme přišli o celou investici.

ROI – návratnost investice zavedením procesu preventivní údržby

Návratnost investice do zavedení procesu preventivní údržby, tj. provádění dokonalého plánu preventivní údržby, si ukážeme na následujícím teoretickém příkladu s vysokozdvižným vozíkem.

ROI - preventivní údržba
O-1-2: ROI – preventivní údržba

Tabulku ve formátu Microsoft Excel si můžete stáhnout zde.

Výše uvedená tabulka pracuje s hypotetickými čísly, abyste pochopili, jak vypočítat úspory po zavedení plánu preventivní údržby. Reálných hodnot samozřejmě dosáhnete pozorováním a zapisováním dlouhodobých údajů pro dané technické zařízení a v tom Vám může pomoct například CMMS/EAM systém. V případě malého počtu zařízení a malého týmu údržby si vystačíte s evidencí typu Microsoft Excel.

Předpokládejme tedy, že zvolené technické zařízení je vysokozdvižný vozík, který je v provozu již několikátý rok a vykazuje občasné vady/poruchy, které je nutné řešit procesem reaktivní (korektivní) údržby, tj. opravuji něco, až se daná věc porouchá. Dále předpokládejme, že jednou za rok dochází k třem poruchám, které mají jednotlivé náklady uvedené v buňkách B3 až B5 výše uvedené tabulky. Celkové náklady na reaktivní údržbu (RÚ) vysokozdvižného vozíku se ročně pohybují v řádu 40 200,00 Kč.

Celkové náklady RÚ = B2 x (B3 + B4 + B5) = 3 x 13 400,00 Kč = 40 200,00 Kč

Teď budeme „střízliví“ v odhadech a nebudeme předpokládat snížení celkového počtu poruch o 70 až 75 % (viz Martin Šturma), ale „jen“ 33%. V buňce C2 uvádíme jednu poruchu vysokozdvižného vozíku ročně po zavedení procesu preventivní údržby. Náklady na opravu poruchy v buňkách C3 až C5 jsou teoreticky shodné jako v buňkách B3 až B5. Ovšem přibývají nám náklady na preventivní údržbu (PÚ) vysokozdvižného vozíku, které dle dlouhodobých zkušeností jsou na 50% nákladů na reaktivní údržbu při jedné poruše. Opět opakuji pro reálný výpočet použijte Vaše vysledované údaje pro každý jednotlivý stroj.

Celkové náklady PÚ = (C2 x (C3 + C4 + C5)) + (C6 + C7 + C8)

Celkové náklady PÚ = (1 x 13 400,00 Kč) + 6 700,00 Kč = 20 100,00 Kč

Celková roční úspora procesu preventivní údržby pro vysokozdvižný vozík je 40 200,00 – 20 100,00 = 20 100,00 Kč. Redukce nákladů (RN) se vypočítá ze vzorce:

RN = (CN_PÚ / CN_RÚ) * 100 (%)

RN = (20 100 / 40 200) * 100 = 50,00%

V našem teoretickém příkladu došlo zavedením procesu preventivní údržby u vysokozdvižného vozíku k redukci nákladů na údržbu o 50%. V absolutní hodnotě je to roční úspora 20 100,00 Kč.

Poznámka: Spočítejte si pro každé kritické technické zařízení Vašeho podniku, jakých absolutních čísel můžete v úspoře dosáhnout.

A jak se vypočítá kouzelné ROI 😊? Jednoduše:

ROI = ((zisk – investice) / investice) * 100 (%)

V našem případě je ziskem absolutní roční úspora v celkové hodnotě 20 100,00 Kč. Investicí je celkový náklad na preventivní údržbu vysokozdvižného vozíku bez nákladů na opravy. To znamená součet buněk C6 až C8 = 6 700,00 Kč. A můžeme dosadit do vzorce:

ROI = ((20 100 – 6 700) / 6 700) * 100 (%) = 200%

Ukazatel návratnost investice zavedením procesu preventivní údržby pro vysokozdvižný vozík je v našem případě 200%, to znamená, že se nám investice do procesu preventivní údržby vrátila a navíc dvojnásobně zhodnotila.

Další informace o návratnosti investice do systému pro řízení a plánování podnikové údržby a správu podnikového majetku najdete v tomto článku (klikněte zde).

Účinný a efektivní plán preventivní údržby pomáhá společnostem předcházet prostojům, šetřit peníze a udržovat bezpečnost pracoviště.

Roman Gryc, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS