Historie verzí

Verze: 23.1
Datum vydání: 23.1.2023
Informace o nové funkcionalitě
Informace o nové funkcionalitě, úpravách systému a opravě chyb
 • FMEA – Analýza příčin a poruch
Více o verzi
Verze: 22.1
Datum vydání: 29.11.2022
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Jednotné přihlášení (Single Sign On)
 • Rozšíření možností připojení k databázi
 • GPS souřadnice majetku
 • Globální filtry
 • Filtrování ve WebTerminálu
 • Čtečka QR kódů ve WebTerminálu
 • Tlaková zařízení
 • Nová mobilní aplikace
Více o verzi
Verze: 21.1
Datum vydání: 18.12.2021
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Identifikace příčin poruchy v procesu
 • Rozšíření evidence náhradních dílů
 • Přihlašování do WebTerminalu čtečkou karet
Více o verzi
Verze: 21.0
Datum vydání: 22.6.2021
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • TechIS Helpdesk
 • Odpovědnost za majetek i pro týmy a skupiny
 • Rozšíření modulu Skladového hospodářství
Více o verzi
Verze: 20.0
Datum vydání: 21.1.2021
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Modul Výrobní zakázky
 • Zákaznické stránky
 • Elektrické revize ve webové aplikaci
 • Spotřeba náhradních dílů pomocí QR kódu
 • Kanban tabule s přehledem úkolů
Více o verzi
Verze: 19.4
Datum vydání: 17.8.2020
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Mobilní aplikace pro iPhone
 • Provozní plán majetku
 • KPI metriky
Více o verzi
Verze: 19.3
Datum vydání: 31.3.2020
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Mobilní aplikace na Google Play
 • Rozšíření odpovědností u evidencí majetku a servisní činnosti pro jedince i role z hlediska notifikací
 • Integrační mechanismy pro integraci s produkty třetích stran
 • Uživatelská kategorizace majetku
 • Notifikace pro kontrolu nepřečtených oznámení
 • Podpora štítkování evidencí na mobilním klientovi a webterminálu
 • Úpravy licenční politiky
 • Výkonnostní optimalizace
 • Změny designu servisní činnosti
 • Optimalizace výpočtu KPI metrik
 • Uživatelsky ukládatelné filtry i z nástěnek
Více o verzi
Verze: 19.2
Datum vydání: 7.10.2019
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nový a jednodušší způsob zápisu práce na desktopu, WebTerminálu i mobilním klientovi.
 • Propojení příčiny vzniku servisní činnosti ze signálu.
 • Desktopová aplikace obsahuje nově modul nástěnek.
 • Umožněno načtení uživatelů z Active Directory
 • Podpora NFC štítků v mobilním klientovi.
Verze: 19.1
Datum vydání: 30.4.2019
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Výpočet vybraných KPI metrik (MTTR, MTTF, MTBF).
 • Designové a modelové optimalizace modulu Majetek (rozšíření informací o majetku o pořizovací cenu).
 • Webová aplikace WebTerminal rozšířena o autentizaci s možností anonymního hlášení tiketů.
 • Generování PDF reportů z WebTerminálu.
 • Mobilní aplikace umožňuje výběr majetku při zakládání tiketů.
 • Dashboard mobilní aplikace rozšířen o kartičky a možnost rychlého založení tiketu.
 • Oprava chyb
Více o verzi
Verze: 4.2.5
Datum vydání: 13.2.2019
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Podpora QR kódů v reportech.
 • Opravy práce se servisní činností.
 • Zavedla se komprese u přikládaných příloh při focení z mobilní aplikace.
 • Přidána podpora pro uživatelské filtrování.
 • Upraven dashboard pro WebTerminal.
Více o verzi
Verze: 4.2.4
Datum vydání: 6.12.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nový mobilní klient.
Více o verzi
Verze: 4.2.3
Datum vydání: 26.10.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Možnost zavedení servisního účtu pro dodavatele systému.
 • Webová aplikace WebTerminal rozšířena o odesílání dokumentů do DMS systému.
 • Do analýz se započítává kalkulovaný náklad za majetek, tiket a servisní činnost.
Verze: 4.2.2
Datum vydání: 14.9.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Výkonnostní optimalizace desktopové aplikace.
 • Vykazování kalkulovaných nákladů za majetek, tiket a servisní činnost.
 • Uživatelské číslování evidencí.
 • Rozpočítávání nákladů na majetek z vykazovaných ostatních nákladů (faktury).
 • Rozšíření webové aplikace WebTerminal
 • Oprava chyb
Verze: 4.2.0
Datum vydání: 14.9.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Výkonnostní optimalizace desktopové aplikace.
 • Vykazování kalkulovaných nákladů za majetek, tiket a servisní činnost.
 • Uživatelské číslování evidencí.
 • Rozpočítávání nákladů na majetek z vykazovaných ostatních nákladů (faktury).
 • Rozšíření webové aplikace WebTerminal
 • Oprava chyb
Více o verzi
Verze: 4.1
Datum vydání: 9.10.2017
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Možnost rozdělit servisní činnost na více činností po jedné technologii
 • Zavedení uživatelských pohledů – uložení nastavení pohledu, sdílení a přepínání – pouze tabulkové pohledy
 • Vylepšená práce se šablonami servisních činností a následného vytváření servisních činností
 • Zobrazení v kalendáři – urychlení generování tooltipů
 • Automatická aktualizace kalendáře při změnách
 • Opravy uživatelských filtrů
 • Úpravy s ohledem na vylepšení odezvy aplikace
 • Oprava chyby při generování notifikací opakovaných činností
 • Oprava chyby při generování výjimek z plánu, který je označen jako Koncept
 • Oprava chyby při zakládání konceptů systémů
Více o verzi
Verze: 3.8.0.7926
Datum vydání: 23.5.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nová evidence Tikety pro zadávání veškerých incidentů
 • WebTerminal – webové rozhraní zpřístupňující data z údržby všem v podniku
 • Přidání evidence TechnologyInfo, která obsahuje informace o provedených a nadcházejících kontrolách nebo údržbách
 • Opravy chyb
Datum vydání: 24.2.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
Datum vydání: 24.2.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
Datum vydání: 24.2.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
Verze: 3.6.5934
Datum vydání: 13.5.2015
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Přepracováno menu Soubor a Úpravy
 • Přepracován design formulářů a systém zápisu servisní činnosti
 • Přidán uživatelský import technologií a servisní činnosti
 • Doplněno barevné zvýraznění v evidencích servisní činnosti a žádanek o údržbu
 • Upraveno zadávání záruční doby
 • Doplněno varování na přeskočenou servisní činnost
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Odstraněny chyby při plánování servisní činnosti (duplicitní reporty apod.)
 • Úprava klonování technologií
 • Další drobné opravy a změny
Verze: 3.3
Datum vydání: 31.10.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Demoverze nyní nevyžaduje ke svému běhu SQL server
 • Formátování datumů v notifikačních mailech
 • Doplněna validace vstupů do žádanek údržby
 • Odlišení schválených a zamítnutých žádanek údržby
 • Přepracovaný a vylepšený security model (nastavování oprávnění uživatelů)
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
Verze: 3.2
Datum vydání: 9.10.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Doplněna možnost nastavení připomenutí na všechny kalendářové události
 • Rozšíření notifikačního systému o emailové notifikace – oznámení o blížících se termínech, nových záznamech, editacích apod.
 • Opraven problém s blokováním aplikace a instalátoru na některých antivirech
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
Verze: 3.1
Datum vydání: 11.8.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Rozšíření systému o evidenci kontrolní činnosti
 • Povolená zpětná úprava výsledků kontroly (historie změn je evidována)
 • Implementace licencování a DEMO režimu
 • Doplněna samostatná evidence pro archivaci vyřazené technologie
 • Opravy chyb v instalátoru demoverze
Verze: 3.0
Datum vydání: 4.7.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Demoverze volně ke stažení
 • Kompletně přepracován systém kalendářových událostí a plánování
 • Přidány šablony servisní činnosti
 • Rozšíření reportů a analýz o délku provádění údržby a trvání závad
Verze: 2.9
Datum vydání: 21.5.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nový web www.techis.eu
 • Možnost deaktivace uživatelských účtů (zachování historie změn od uživatelů, kteří ukončili pracovní poměr, bez nutnosti rozšiřovat systém o další uživatele)
 • Přidán průvodce nastavením při prvním spuštění
 • Doplnění evidence technologií o rozšíření “Elektrické zařízení”, “Síťové zařízení”
Verze: 2.8
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Přidána podpora pro koncepty u vybraných evidencí
 • Doplněny výchozí tiskové sestavy pro jednotlivé evidence
Verze: 2.7
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Rozšíření systému o žádanky údržby
 • Rozšíření systému o auditing – sledování prováděných změn
Verze: 2.6
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Rozšíření systému o evidenci závad
Verze: 2.5
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Implementována kategorizace třída-typ-model technologie

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS