TechIS pro údržbu?

TechIS - nejlepší software pro údržbu
TechIS – nejlepší software pro údržbu

V předchozím článku byl popsán návod v podobě deseti otázek, jak vybrat software pro údržbu. TechIS je vhodným kandidátem na účast ve Vašem výběrovém řízení a v tomto článku Vám odpovíme na Vašich 10 OTÁZEK PŘED VÝBĚREM NOVÉHO SOFTWARE PRO ÚDRŽBU.

SPECIFIKACE POTŘEB / POŽADAVKŮ NA SYSTÉM CMMS/EAM

1. PROČ POTŘEBUJETE SOFTWARE PRO ÚDRŽBU?

Jak by odpověděl klasik „to je oč tu běží“. Začněme tedy od pojmu údržba. Údržba by měla být nedílnou součástí strategie i vize podniku. Strategie údržby je „metoda managementu používaná k dosažení cílů údržby“ (viz ČSN EN 13306). Navržení a zavedení efektivní strategie údržby je hlavním klíčem ke konkurenceschopnosti podniku. Kvalitní strategie řízení podnikové údržby by si neměla klást za cíle pouze zvýšení produktivity. Měla by také snížit míru nebezpečí a jeho následků pro lidi a okolní prostředí, vzniklou neočekávaným selháním strojů.

Zajímavý je také pohled na údržbu z hlediska právního. Pokud se nevykonává údržba řádně dle stanovených norem a předpisů a dojde k bezpečnostnímu incidentu nebo nějaké škodě na majetku, hrozí odpovědným osobám až trestní postih, popřípadě dochází ke krácení pojistných plnění. Takže důvodů, proč si pořídit software pro údržbu je hned několik. K pozitivní motivaci patří úspora nákladů na údržbu, prodloužení životnosti udržovaného majetku, snížení míry nebezpečí související s neočekávaným selháním strojů, zvýšení konkurenceschopnosti podniku a k negativní motivaci patří snaha vyhnout se do budoucna možným postihům a problémům souvisejícím s procesem údržby ve Vašem podniku.

2. CO OČEKÁVÁTE OD HLEDANÉHO ŘEŠENÍ? CO NABÍZÍ TECHIS PRO ÚDRŽBU?

TechIS je nejlepší software pro podnikovou údržbu. Možná si říkáte, že jsou to silná a vychloubačná slova, my Vás ale přesvědčíme o opaku. „Hmm, jak?“ Věnujte nám pár minut svého času a začtěte se do následujících řádků.

TechIS je CMMS/EAM řešení, které pokrývá celý proces podnikové údržby a vždy nabízí něco navíc. Zde je pár přínosů, které TechIS nabízí:

 1. TechIS je multiplatformní – vyhoví každému uživateli a přinese mu vždy to, co nejvíce potřebuje! Ať už využívá aplikaci pro počítač, webový přístup nebo mobilním telefon s aplikací TechIS. Každá má svůj účel a způsob používání. Mobilní aplikace TechIS Vám zajistí přímo v terénu (u strojů) rychlé odvádění práce údržby i spotřebu náhradních dílů a správcům majetku poskytne možnost pořizovat fotodokumentaci, která se bude okamžitě ukládat k příslušným zařízením do systému TechIS. Multiplatformní přístup Vám poskytne ucelený online pohled na majetek a procesy údržby.
 2. TechIS obsahuje evidenci a správu majetku, osob, organizačních jednotek, dodavatelů apod. Díky podpoře QR kódů a NFC čipů už nikdy nevyberete špatný náhradní díl, ušetříte si spoustu času při inventarizaci majetku a „na jedno kliknutí“ nahlásíte požadavek na údržbu, dohledáte majetek, provedete zápis práce údržby.
  TechIS - QR kód
  TechIS – QR kód
 3. TechIS podporuje kompletní proces údržby – reaktivní (korektivní), preventivní i prediktivní údržbu. Nabízí přehledné plánování v podobě kalendářů, umožní Vám hlásit požadavky na údržbu z libovolného místa – jednoduchý tiketovací/helpdesk systém.nikdy nebudete zavaleni telefonáty s hlášením poruch a požadavků na údržbu. Získáte dokonalý přehled o požadavcích na údržbu a jejich řešení. TechIS rovněž dokáže zpracovávat signály ze strojů a na základě jejich hodnot generovat příkazy k údržbě. Dozvíte se o potencionální poruše stroje dříve, než dojde k jeho neplánované odstávce.
 4. Součástí TechIS je integrovaný sklad náhradních dílů, který za Vás pohlídá minima zásob na skladě a automaticky objedná náhradní díly v souladu se stanovenými limity a plánem údržby. Samozřejmostí je dohledatelnost náhradních dílů a jejich značení QR kódy. Už se Vám nestane, že nenajdete potřebný náhradní díl a zastaví se Vám výroba díky nedostupnosti náhradních dílů, které měl někdo objednat a neudělal to. Rovněž se nemusíte zbytečně předzásobovat náhradními díly a utápět tak drahocenné finanční prostředky, které můžete použít na rozvoj Vaší společnosti.
 5. TechIS umožňuje přikládat ke každému záznamu dokumenty a kategorizovat je (fotky, videa, zvukové nahrávky, naskenované protokoly, faktury, schémata, návody apod.) Dokumenty jsou pak dostupné na všech platformách TechIS. Díky TechIS je snadné zajistit vždy aktuální dokumentaci u strojů. Technici údržby nebudou muset složitě dohledávat plány a návody ke strojům. Stačí nasnímat QR kód stroje a prohlédnout dostupnou dokumentaci.
  TechIS – Zobrazení dokumentace pomocí načtení QR kódu

 6. Díky TechIS si nebudete muset pořizovat další nástroje třetích stran pro analýzy a reporty nad daty údržby. Součástí TechIS je integrovaný analytický a reportní modul, který uživatelům nabízí možnost tvorby libovolných sestav, které se dají dále exportovat například do Microsoft Excel nebo posílat emailem jako přílohy ve formě PDF. Součástí dodávky TechIS jsou předpřipravené analytické sestavy, které poskytují pohled na výkonnostní ukazatele údržby (KPI). Hledat úspory v procesu údržby bude pro Vás zábavou.
 7. TechIS umožňuje řídit celé týmy údržby, poskytuje data auditorům kvality a zároveň nabízí managementu podniku ucelený pohled na náklady a výkony podnikové údržby. Rozlučte se s ručním přepisováním dat a jejich zpracováním v Excelu. Zdlouhavou a nudnou práci po nocích nahraďte zábavou.
 8. Všichni uživatelé TechIS mohou být upozorňovaní na různé události díky propracovanému a konfigurovatelnému notifikačnímu systému. Upozorňování na změny a události může být v aplikaci TechIS nebo prostřednictvím emailů a SMS. Již nikdy nezapomenete na pravidelnou údržbu, revizi, kontrolu nebo důležitou inspekci stroje či zaměstnance.
 9. Díky integrační komponentě je TechIS připraven na propojení s ostatními podnikovými systémy (ERP, CRM, MES/MOM, docházkové systémy apod.). Neztrácejte čas přenášením dat z jednoho systému do druhého a vyhněte se chybám, které při tom vznikají. Hru na „tichou poštu“ přenechte dětem a přenos dat mezi podnikovými systémy svěřte TechISu.
 10. TechIS je „krabicové“ řešení pro podnikovou údržbu, ale umožňuje snadným způsobem zákaznické úpravy, které řeší například speciální pracovní postupy nebo před-vyplňování formulářů. TechIS se přizpůsobí Vašim požadavkům a Vy nemusíte mít obavy z toho, že se budete muset přizpůsobovat pravidlům konkurenčního software.

Další vlastnosti, funkce a přínosy TechIS si můžete prohlédnout zde: YouTube

3. KDO MÁ ZÁJEM NA POŘÍZENÍ SOFTWARE PRO ÚDRŽBU A KDO JEJ BUDE VYUŽÍVAT? KOMU JE TECHIS URČEN?

TechIS je primárně určen technikům údržby a jejich vedoucím pracovníkům, ale poskytuje mnoho informací a nabízí zajímavé funkce také správcům podnikového majetku, auditorům kvality a managementu. Každá výše jmenovaná skupina osob vyžaduje jiný přístup k datům a má různé požadavky na funkcionalitu a TechIS je tím správným konfigurovatelným a přizpůsobitelným řešením.

Uživatel TechIS - Technik údržby
Technik údržby
Uživatel TechIS - Auditor
Auditor
Uživatel TechIS - Manažér
Manažér

VYHLEDÁNÍ DODAVATELŮ / VÝBĚR

4. KTEŘÍ DODAVATELÉ DOKÁŽÍ USPOKOJIT MÉ POŽADAVKY?

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. (dále jen ELVAC) jako výrobce produktu TechIS má více než patnáctileté zkušenosti v oblastí vývoje softwarových produktů pro údržbu. Know-how TechIS pochází z oblasti letectví, kde se ELVAC pohybuje dlouhou řadu let, a kde pro Řízení letového provozu České republiky vyvíjí a na míru dodává informační systém, jehož součástí je sada modulů, které se věnují procesu údržby, evidenci závad, vyšetřování událostí v leteckém provozu apod. Tyto bohaté zkušenosti a požadavky kladené především na bezpečnost, kvalitu a stabilitu řešení byly přeneseny do produktu TechIS, který je vyvíjen na základě přísných pravidel normy ISO 12207. TechIS si svými skvělými vlastnostmi získal mnoho uživatelů, kteří jsou ochotni podělit se s Vámi o své zkušenosti.

5. JE VYBRANÝ SOFTWARE PRO ÚDRŽBU UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ?

Při vývoji TechIS jsme dbali na to, aby byl přívětivý, snadno ovladatelný a uživatelské prostředí využívalo standardů nastavených společností Microsoft ve svém známém softwarovém balíku určeného do kancelářského prostředí. Pokud jste se naučili používat produkty typu Microsoft Outlook, Excel nebo Word, nebude pro Vás problém používat aplikaci TechIS. Abychom některé funkce TechIS zpřístupnili co největšímu okruhu uživatelů v rámci podniku vyvinuli jsme TechIS WebTerminal a TechIS Mobile. TechIS WebTerminal umožňuje mimo jiné nelicencovaným uživatelům zadávat požadavky na údržbu, nejčastěji hlásit závady. TechIS Mobile je určen uživatelům, kteří potřebují rovnou v terénu zadávat data, pořizovat fotodokumentaci, zapisovat provedenou práci apod.

TechIS - Multiplatformní přístup / Uživatelské rozhraní
TechIS – Multiplatformní přístup / Uživatelské rozhraní

6. JE VYBRANÝ DODAVATEL SILNOU A STABILNÍ SPOLEČNOSTÍ?

ELVAC SOLUTIONS s.r.o. patří do holdingu ELVAC a.s., který je ryze českou společností a působí na trhu již 30 let. ELVAC poskytuje obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové automatizace a robotiky, průmyslových a speciálních PC systémů, silnoproudé elektrotechniky, jednoúčelových strojů a softwarových řešení. Se svými 250 zaměstnanci a obratem blížícím se jedné miliardě korun zaručuje požadovanou sílu i stabilitu.

IMPLEMENTACE SYSTÉMU / NASAZENÍ

7. BUDE MOŽNÉ NOVÉ ŘEŠENÍ PROPOJIT S JINÝMI PODNIKOVÝMI SYSTÉMY? JE TECHIS OTEVŘENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM?

TechIS si zakládá na skutečnosti, že je to „otevřený“ informační systém, který se dokáže díky integrační komponentě propojit na ostatní podnikové informační systémy. Mezi základní propojení patří propojení na podnikový informační systém (ERP a CRM), se kterým TechIS dokáže sdílet data o majetku, osobách, zákaznících, dodavatelích, skladu náhradních dílů nebo obchodních dokladech (ceníky, objednávky, příjemky, faktury apod.). Dalším neméně důležitým propojením je výměna dat s výrobním informačním systémem (MES/MOM), řídícím systémem strojů nebo s řídícím a monitorovacím systémem podnikových technologii (SCADA, BMS), ze kterých TechIS dokáže čerpat informace o neplánovaných odstávkách strojů nebo hodnoty signálů jednotlivých technologií a na základě těchto hodnot generovat rovnou příkazy k údržbě. TechIS umíme propojit i s docházkovými systémy a hlídat přítomnost a dostupnost techniků údržby. Data, reporty a analýzy dokáže TechIS předávat produktu „z dílny ELVAC“ – InfoPanels, který na informačních a motivačních displejích zobrazuje aktuální frontu úkolů údržby, výkonnostní ukazatele údržby nebo další motivační nebo bezpečnostní sdělení pro zaměstnance.

TechIS - propojení se systémem InfoPanels
TechIS – propojení se systémem InfoPanels

8. JE VYBRANÝ DODAVATEL OCHOTEN PODÍLET SE NA ŠKOLENÍ?

Školení uživatelů nebo administrátorů TechIS je nedílnou součástí jeho implementace. ELVAC automaticky nabízí v rámci podpory produktu pravidelné udržovací školení uživatelů TechIS. K produktu TechIS existuje online nápověda nebo off-line dokumentace, která má více než 1000 stran. Dalším podpůrným vzdělávacím kanálem pro produkt TechIS je YouTube, kde vznikají nová výuková videa:

YouTube playlist – ukázka funkcí mobilního klienta

YouTube playlist – výuková videa

K dodávce produktu TechIS nabízíme službu školení koncových uživatelů a administrátorů společností, která probíhá ve dvou variantách:

 • Standardní zaškolení
 • Udržovací školení

Standardní zaškolení

Standardní zaškolení uživatelů proběhne již v rámci realizace informačního systému TechIS a zaměří se na jeho funkcionalitu velmi komplexně. Školení bude provedeno přímo v provozu společnosti.

Udržovací školení

 • doškolování zaměstnanců (uživatelů systému), kteří přecházejí z jednoho pracoviště na jiné a mění se jejich role v rámci informačního systému,
 • komplexní proškolení nově přijatých zaměstnanců,
 • školení odpovídajících skupin zaměstnanců v případě rozšíření informačního systému TechIS o nové funkce (např. po vydání nové verze systému).

Tato varianta školení je typicky součástí služeb poskytovaných v rámci SLA (servisní smlouva – Service Level Agreement), nicméně je možné ji využít i samostatně.

PODPORA / BUDOUCÍ ROZVOJ

9. NABÍZÍ VYBRANÉ ŘEŠENÍ KVALITNÍ ZÁKAZNICKOU PODPORU?

Pro zákazníky využívající TechIS je připravena služba předplacené technické podpory – TechIS Support. Zakoupením služby TechIS Subscription získává zákazník několik výhod:

 • přístup k novým verzím aplikace,
 • přístup k bonusovým materiálům a službám (např. Partnerský program produktu TechIS),
 • podpora při řešení technických problémů,
 • sleva na dodatečné služby (školení, návrhy nových řešení, vývoj na klíč).

Technická podpora je poskytována formou ročního předplatného. Cena služby TechIS Support je závislá na počtu uživatelů systému. Kontaktujte nás a získejte individuální cenu.

Společnost ELVAC SOLUTIONS s.r.o. nabízí záruční i pozáruční servisní podporu svých řešení. Servisní podpora je sjednána dle požadavků a potřeb zákazníka, a to až na úroveň 24/7/365. Cena za poskytování Servisní podpory se odvíjí od výsledné složitosti řešení implementace TechIS a parametrů služby (reakčních dob, rozsahu podpory a podobně). Poskytování této služby podléhá ve společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o. certifikaci dle ISO 20000.

Standardní servisní rámec společnosti ELVAC SOLUTIONS s.r.o. obsahuje:

 • Zřízení dedikovaného HelpDesk systému pro zákazníka za účelem zadávání požadavků servisní podpory a komunikaci s pracovníky ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
 • Zřízení pracoviště pro telefonické nebo emailové nahlášení požadavku servisní podpory.
 • Dostupnost systému HelpDesk 24/7/365.
 • Dostupnost dedikovaného pracoviště 8/5 v pracovní dny, mimo státem uznaných svátků.
 • Pravidelné reporty a přehledy aktuálního stavu servisní podpory.
 • Pravidelné revize parametrů servisní služby.
 • Nastavení parametrů servisní služby lze kdykoliv změnit v závislosti na pravidelném vyhodnocení účinnosti služby.

10. JE ZVOLENÉ ŘEŠENÍ UDRŽITELNÉ DO BUDOUCNA? JAK PROBÍHÁ ROZVOJ TECHIS – SOFTWARE PRO ÚDRŽBU?

Do vývoje produktu TechIS jsme investovali více než než 20 milionů Kč a stále vynakládáme nemalé prostředky na jeho rozvoj. TechIS není žádné „garážové“ řešení ani produkt psaný do šuplíku. Díky desítkám instalací, zaručené stabilitě výrobce, a hlavně požadavkům uživatelů dochází k neustálému rozvoji produktu TechIS. Pružně reagujeme na změny a rozvoj operačních systémů, na kterých produkt TechIS běží. Podívejte se na plány rozvoje produktu TechIS a zároveň se přesvědčte, jaký kus cesty za svoji „životní dráhu“ produkt TechIS ušel. TechIS je komplexní řešení pro správu majetku a proces podnikové údržby. Je to „malé ERP“, které do budoucna poroste se svými uživateli a bude se rozvíjet na základě jejich požadavků a přání.

Tým TechIS, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS